Deze domeinnaam staat te koop!

Bij interresse contact opnemen per e-mail: info at verkopen.be


Gezocht bedrijfsinboedels over te nemen


2ECO is een nieuwe speler op de markt van hergebruik en recyclage van bedrijfsmaterialen en roerend goed in bedrijfsgebouwen. Het opkopen en verhandelen van kantoorinrichting, IT apparatuur, horeca apparatuur, bedrijfsinventarissen, voorraden en andere partijen is integraal onderdeel van de begeleiding van ondernemingen bij een verhuis of relocatie.

Regelmatig komt het voor dat een ondernemer zijn activiteiten beëindigd en een opkoper zoekt. 2ECO is niet alleen geïnteresseerd in de grote partijen maar is altijd bereid om de waarde van de kleinere aanbiedingen goed in te schatten. De bedrijfsruimte wordt steeds bezemschoon opgeleverd.

Bij huuropzegging wordt door de desbetreffende eigenaar of coöperatie de eis gesteld dat het leeg en in 'originele' staat wordt opgeleverd. 2ECO wil bedrijven proactief sensibiliseren rond het gegeven dat in de laatste cruciale fase van een het bedrijfsverhuisproces logistieke nachtmerries kunnen vermeden worden en dat belangrijke winsten kunnen gemaakt worden. Het ziet tenminste 4 redenen om beroep te doen op haar diensten voor de begeleiden en opvolging.

paniek- en stressreacties vermijden bij het vaststellen van hiaten in de processen
vermijden van het inroepen van boeteclausules in het huurcontract ten gevolge van slechte boedelruiming of niet bezemschoon afleveren van het pand
logistieke problemen vermijden die inherent zijn aan de laatste fase van een bedrijfsverhuis of bij een verkoop
ecologisch aspecten erkennen waarbij onder andere vermeden wordt dat materiaal op een container voor de deur terecht komt

Kantoor en callcenter zoekertjes

Terug naar boven

Anonieme berichtendienst Anonieme berichtendienst

Wilt u anoniem blijven en uw privacy behouden bij het plaatsen van advertenties. Maak gebruik van onze diensten en maak een eigen persoonlijke voicema ...
€ 1,00
Gezocht bedrijfsinboedels over te nemen Gezocht bedrijfsinboedels over te nemen

2ECO is een nieuwe speler op de markt van hergebruik en recyclage van bedrijfsmaterialen en roerend goed in bedrijfsgebouwen. Het opkopen en verhandel ...
n.o.t.k

Deze domeinnaam staat te koop!

Bij interresse contact opnemen per e-mail: info at verkopen.be